Пресцентър

Статистика

  • YouTube има над 1 милиард потребители.
  • Всеки ден хората гледат стотици милиони часове в YouTube и генерират милиарди показвания.
  • Броят часове на гледане в YouTube всеки месец се увеличава с 50% всяка година.
  • Всяка минута в YouTube се качват 300 часа видео.
  • Научете повече