Sala de premsa

Estadístiques

  • YouTube té més de mil milions d’usuaris (gairebé un terç de tots els usuaris d’Internet), i cada dia s’hi visualitzen centenars de milions d’hores de contingut i es generen milers de milions de visualitzacions.
  • El nombre d’hores que la gent dedica a mirar vídeos de YouTube, és a dir, el temps de visualització, ha augmentat un 60% respecte de l’any passat, el creixement més ràpid que hem tingut en dos anys.
  • El nombre d’hores que la gent dedica a mirar vídeos en dispositius mòbils ha augmentat un 100% respecte de l’any passat.
  • Més informació