Sala de premsa

Estadístiques

  • YouTube té més de 1.000 milions d'usuaris
  • Cada dia es visualitzen centenars de milions d'hores de contingut a YouTube i es generen milers de milions de visualitzacions
  • El nombre d'hores de contingut visualitzat a YouTube cada mes augmenta un 50% any rere any
  • Es pengen a YouTube 300 hores de vídeo per minut
  • Més informació