Tiskové středisko

Statistiky

  • YouTube má více než miliardu diváků, což je téměř třetina všech uživatelů internetu. Lidé sledují YouTube každý den stovky milionů hodin a vygenerují miliardy zhlédnutí.
  • Doba, kterou lidé věnují sledování videí (takzvaná celková doba sledování) na YouTube, meziročně narůstá až o 60 %, což je nejrychlejší růst, jaký jsme ve dvou po sobě jdoucích letech dosud zaznamenali.
  • Doba, kterou lidé věnují sledování videí na mobilních zařízeních, meziročně narůstá až o 100 %.
  • Další informace