Αίθουσα Τύπου

Στατιστικά στοιχεία

  • Το YouTube διαθέτει περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο χρήστες
  • Κάθε μέρα, καταγράφονται εκατοντάδες εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης στο YouTube και δισεκατομμύρια προβολές βίντεο
  • Ο αριθμός των ωρών παρακολούθησης στο YouTube αυξάνεται, το μήνα, κατά 50% καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου
  • Κάθε λεπτό ανεβαίνουν 300 ώρες βίντεο στο YouTube
  • Μάθετε περισσότερα