પ્રેસ રૂમ

 • પ્રેસ લાઇબ્રેરી આયકન

  ઝુંબેશો

  YouTube સમુદાયને પ્રકાશિત કરે એ ઝુંબેશો તપાસો.

 • પ્રેસ લાઇબ્રેરી આયકન

  B-રોલ

  પ્રેસ માટે YouTube વિશે વિડિઓઝ.

આંકડા

 • YouTube 1 અબજ કરતા વધુ વપરાશકર્તાઓ ધરાવે છે
 • દરરોજ લોકો YouTube પર કરોડો કલાક જુએ છે અને અબજો દૃશ્યો બનાવે છે
 • લોકો દર મહિને YouTube પર જોઇ રહ્યાં છે તે કલાકની સંખ્યામાં વર્ષ દર વર્ષ 50% નો વધારો થઈ રહ્યો છે
 • YouTube પર દર મિનિટે 300 કલાકની વિડિઓ અપલોડ કરવામાં આવે છે
 • વધુ જાણો