પ્રેસ રૂમ

 • પ્રેસ લાઇબ્રેરી આયકન

  ઝુંબેશો

  YouTube સમુદાયને પ્રકાશિત કરે એ ઝુંબેશો તપાસો.

 • પ્રેસ લાઇબ્રેરી આયકન

  B-રોલ

  પ્રેસ માટે YouTube વિશે વિડિઓઝ.

આંકડા

 • YouTube એક બિલિયન કરતા વધુ વપરાશકર્તાઓ ધરાવે છે — લગભગ ઇન્ટરનેટ પર છે તે તમામ લોકોનો એક તૃતીયાંશ ભાગ — અને લોકો દરરોજ YouTube પર લાખો કલાક જુએ છે અને અબજો દૃશ્યો બનાવે છે.
 • YouTube પર લોકો વિડિઓઝ જોવામાં વિતાવે છે તે સમય અવધિ (જોવાયાનો સમય પણ કહેવાય છે) 60% વ/વ થી વધી છે, અમે 2 વર્ષમાં જોયેલી સૌથી વધુ વૃદ્ધિ.
 • લોકો મોબાઇલ પર વિડિઓઝ જોવામાં વિતાવી રહ્યાં છે તે સમય અવધિ 100% વ/વ થી વધી છે.
 • વધુ જાણો