പ്രസ്സ് റൂം

 • പ്രസ്സ് ലൈബ്രറി ഐക്കൺ

  കാമ്പെയിനുകൾ

  YouTube കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഹൈലൈറ്റുചെയ്ത കാമ്പെയ്‌നുകൾ ചെക്ക് ഔട്ടുചെയ്യുക.

 • പ്രസ്സ് ലൈബ്രറി ഐക്കൺ

  ബി-റോൾ

  പ്രസ്സിനായുള്ള YouTube-നെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ.

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

 • YouTube-ന് ശതകോടിയിലെറെ ഉപയോക്താക്കളാണുള്ളത് — ഇന്റർനെറ്റിൽ ആകെയുള്ള ആളുകളുടെ ഏതാണ്ട് മൂന്നിൽ ഒന്ന് — ഓരോ ദിവസവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മണിക്കൂറുകൾ YouTube-ൽ ആളുകൾ ചെലവിടുന്നു, ഇവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് വ്യൂകളാണ്.
 • YouTube-ൽ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിന് ആളുകൾ ചെലവഴിക്കുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ (കാണൽ സമയം) വർഷം തോറും 60% വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിലെ അതിവേഗ വളർച്ചാനിരക്കാണിത്.
 • മൊബൈലിൽ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിന് ആളുകൾ ചെലവഴിക്കുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ വർഷം തോറും 100% വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.
 • കൂടുതലറിയുക