പ്രസ്സ് റൂം

 • പ്രസ്സ് ലൈബ്രറി ഐക്കൺ

  കാമ്പെയിനുകൾ

  YouTube കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഹൈലൈറ്റുചെയ്ത കാമ്പെയ്‌നുകൾ ചെക്ക് ഔട്ടുചെയ്യുക.

 • പ്രസ്സ് ലൈബ്രറി ഐക്കൺ

  ബി-റോൾ

  പ്രസ്സിനായുള്ള YouTube-നെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ.

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

 • YouTube-ന് നൂറുകോടിയിലേറെ ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്
 • ഓരോ ദിവസവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മണിക്കൂറുകളാണ് YouTube-ൽ ആളുകൾ ചെലവിടുന്നത്, ഇവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് വ്യൂകളാണ്.
 • YouTube കാണുന്നതിന് ആളുകൾ ചെലവിടുന്ന മണിക്കൂറുകളുടെ എണ്ണം വർഷം തോറും 50 ശതമാനം കണ്ടാണ് ഓരോ മാസവും വർദ്ധിക്കുന്നത്
 • ഓരോ മിനിറ്റിലും YouTube-ൽ 300 മണിക്കൂറിന്റെ വീഡിയോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു
 • കൂടുതലറിയുക