Dla mediów

Statystyki

  • Z YouTube korzysta ponad miliard użytkowników.
  • Nasi widzowie oglądają codziennie setki milionów godzin filmów i generują miliardy wyświetleń.
  • Liczba godzin spędzanych miesięcznie przez użytkowników na oglądaniu filmów w YouTube rośnie z każdym rokiem o 50%.
  • Co minutę do YouTube trafia 300 godzin filmów.
  • Więcej informacji