Tlačové stredisko

Štatistika

  • YouTube má viac ako 1 miliardu používateľov
  • Každý deň ľudia pozerajú na YouTube stovky miliónov hodín videí a vytvárajú tak miliardy zhliadnutí
  • Počet hodín, počas ktorých ľudia mesačne pozerajú YouTube, každý rok stúpa o 50 %
  • Každú minútu sa do YouTube nahrá 300 hodín videa
  • Viac informácií