Tlačové stredisko

Štatistické údaje

  • Každý mesiac navštívi stránky YouTube viac ako 1 miliarda jedinečných používateľov
  • Každý mesiac si používatelia služby YouTube prezrú viac ako 6 miliárd hodín videa
  • Každú minútu sa do služby YouTube odovzdá 100 hodín videa
  • Viac informácií