பத்திரிக்கை அறை

 • நூலக ஐகானை அழுத்து

  விளம்பரத் திட்டங்கள்

  YouTube சமூகத்தைச் சிறப்பிக்கும் விளம்பரத் திட்டங்களைப் பார்க்கவும்

 • நூலக ஐகானை அழுத்து

  B-Roll

  பத்திரிக்கைக்கான YouTube வீடியோக்கள்.

புள்ளி விவரங்கள்

 • ஒவ்வொரு மாதமும் 1 பில்லியனுக்கும் மேலான தனிப்பட்ட பயனர்கள் YouTube ஐப் பார்வையிடுகின்றனர்
 • YouTube இல் ஒவ்வொரு மாதமும் சுமார் 6 பில்லியன் மணிநேர வீடியோ பார்க்கப்படுகிறது
 • YouTube இல் ஒவ்வொரு நிமிடமும் 100 மணி நேர வீடியோ பதிவேற்றப்படுகிறது
 • மேலும் அறிக