பத்திரிக்கை அறை

 • நூலக ஐகானை அழுத்து

  விளம்பரத் திட்டங்கள்

  YouTube சமூகத்தைச் சிறப்பிக்கும் விளம்பரத் திட்டங்களைப் பார்க்கவும்

 • நூலக ஐகானை அழுத்து

  B-Roll

  பத்திரிக்கைக்கான YouTube வீடியோக்கள்.

புள்ளிவிவரங்கள்

 • YouTube இல் 100 கோடிக்கும் மேற்பட்ட பயனர்கள் உள்ளனர்.
 • ஒவ்வொரு நாளும் பல கோடி மணிநேர வீடியோக்களை மக்கள் பார்க்கின்றனர், பார்வைகளின் எண்ணிக்கை பல நூறு கோடிகளை எட்டுகிறது
 • ஒவ்வொரு மாதமும் YouTube இல் மக்கள் பார்க்கும் நேரத்தின் எண்ணிக்கை ஆண்டுக்கு ஆண்டு 50% அதிகரித்து வருகிறது
 • YouTube இல் ஒவ்வொரு நிமிடமும் 300 மணிநேர வீடியோ ஏற்றப்படுகிறது
 • மேலும் அறிக