பத்திரிக்கை அறை

 • நூலக ஐகானை அழுத்து

  விளம்பரத் திட்டங்கள்

  YouTube சமூகத்தைச் சிறப்பிக்கும் விளம்பரத் திட்டங்களைப் பார்க்கவும்

 • நூலக ஐகானை அழுத்து

  B-Roll

  பத்திரிக்கைக்கான YouTube வீடியோக்கள்.

புள்ளிவிவரங்கள்

 • YouTube இல் நூறு கோடிக்கும் மேற்பட்ட பயனர்கள் உள்ளனர், இது இணையத்தில் உள்ளவர்களில் மூன்றில் ஒரு பங்காகும், YouTube இல் ஒவ்வொரு நாளும் பல கோடி மணிநேர வீடியோக்களை மக்கள் பார்க்கின்றனர், வீடியோ பார்வைகளின் எண்ணிக்கை பல நூறு கோடிகளை எட்டுகிறது.
 • YouTube இன் வீடியோக்களைப் பார்க்க செலவழிக்கும் நேரம் (அதாவது பார்க்கும் நேரம்) 60% y/y அதிகரித்துள்ளது, இது 2 வருடங்களில் மிக வேகமான வளர்ச்சி ஆகும்.
 • மொபைலில் வீடியோ பார்க்க செலவழிக்கும் நேரம் 100% y/y அதிகரித்துள்ளது.
 • மேலும் அறிக