పత్రికా గది

 • పత్రికా లైబర్రీ చిహ్నం

  ప్రచారాలు

  YouTube సంఘాన్ని హైలైట్ చేసే ప్రచారాలను చూడండి.

 • పత్రికా లైబర్రీ చిహ్నం

  బి-రోల్

  పత్రిక కోసం YouTube గురించి వీడియోలు.

గణాంకాలు

 • YouTubeలో 1 బిలియన్ కంటే ఎక్కువ మంది వినియోగదారులు ఉన్నారు
 • ప్రతిరోజూ వ్యక్తులు YouTubeలో వందల మిలియన్ల గంటలు చూస్తున్నారు మరియు బిలియన్ల సంఖ్యలో వీక్షణలను రూపొందిస్తున్నారు
 • వ్యక్తులు ప్రతి నెల YouTubeను చూస్తున్న గంటల సంఖ్య సంవత్సరానికి 50% పెరుగుతోంది
 • YouTubeకు నిమిషానికి 300 గంటల వీడియోలు అప్‌లోడ్ చేయబడుతున్నాయి
 • మరింత తెలుసుకోండి