పత్రికా గది

 • పత్రికా లైబర్రీ చిహ్నం

  ప్రచారాలు

  YouTube సంఘాన్ని హైలైట్ చేసే ప్రచారాలను చూడండి.

 • పత్రికా లైబర్రీ చిహ్నం

  బి-రోల్

  పత్రిక కోసం YouTube గురించి వీడియోలు.

గణాంకాలు

 • ప్రతి నెలా YouTubeను 1 బిలియన్‌కి పైగా ప్రత్యేక వినియోగదారులు సందర్శిస్తున్నారు
 • YouTubeలో నెలకు 6 బిలియన్‌ల గంటలకు పైగా వీడియోలను చూస్తున్నారు
 • YouTubeకు నిమిషానికి 100 గంటల వీడియోలు అప్‌లోడ్ చేస్తున్నారు
 • మరింత తెలుసుకోండి