పత్రికా గది

 • పత్రికా లైబర్రీ చిహ్నం

  ప్రచారాలు

  YouTube సంఘాన్ని హైలైట్ చేసే ప్రచారాలను చూడండి.

 • పత్రికా లైబర్రీ చిహ్నం

  బి-రోల్

  పత్రిక కోసం YouTube గురించి వీడియోలు.

గణాంకాలు

 • YouTubeలో బిలియన్ కంటే ఎక్కువ మంది వినియోగదారులు ఉన్నారు — దాదాపుగా ఇంటర్నెట్‌లో ఉన్న మొత్తం వినియోగదారుల్లో ఇది మూడవ వంతు — మరియు ప్రతిరోజు వ్యక్తులు YouTubeలో వందల మిలియన్ల గంటలపాటు వీడియోలను చూస్తున్నారు, తద్వారా బిలియన్ల కొద్దీ వీక్షణలు వస్తున్నాయి.
 • వ్యక్తులు YouTubeలో వీడియోలను చూస్తున్న గంటల సంఖ్య (వీక్షణ సమయం అని కూడా అంటారు) ప్రతి సంవత్సరం 60% పెరుగుతోంది, మేము గత 2 సంవత్సరాల్లో అత్యంత వేగవంతమైన పెరుగుదలను గమనించాము.
 • వ్యక్తులు మొబైల్‌లో వీడియోలను చూస్తున్న గంటల సంఖ్య ప్రతి సంవత్సరం 100% పెరుగుతోంది.
 • మరింత తెలుసుకోండి