ห้องสื่อมวลชน

 • ไอคอนไลบรารีข่าว

  แคมเปญ

  ดูแคมเปญที่สำคัญต่อชุมชน YouTube

 • ไอคอนไลบรารีข่าว

  B-Roll

  วิดีโอเกี่ยวกับ YouTube สำหรับสื่อมวลชน

สถิติ

 • ผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกว่า 1 พันล้านรายเข้าชม YouTube ในแต่ละเดือน
 • ในแต่ละเดือนมีผู้รับชมวิดีโอมากกว่า 6 พันล้านชั่วโมงบน YouTube
 • วิดีโอยาว 100 ชั่วโมงถูกอัปโหลดขึ้น YouTube ทุกหนึ่งนาที
 • เรียนรู้เพิ่มเติม