ห้องสื่อมวลชน

 • ไอคอนไลบรารีข่าว

  แคมเปญ

  ดูแคมเปญที่สำคัญต่อชุมชน YouTube

 • ไอคอนไลบรารีข่าว

  B-Roll

  วิดีโอเกี่ยวกับ YouTube สำหรับสื่อมวลชน

สถิติ

 • YouTube มีผู้ใช้งานมากกว่า 1 พันล้านคน
 • ทุกๆ วันมีผู้คนเข้าดู YouTube หลายร้อยล้านชั่วโมง และมีจำนวนการดูนับพันล้านครั้ง
 • จำนวนชั่วโมงที่ผู้ใช้ดู YouTube ในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน
 • ทุกๆ นาที วิดีโอความยาว 300 ชั่วโมงจะถูกอัปโหลดขึ้นบน YouTube
 • เรียนรู้เพิ่มเติม