ห้องสื่อมวลชน

 • ไอคอนไลบรารีข่าว

  แคมเปญ

  ดูแคมเปญที่สำคัญต่อชุมชน YouTube

 • ไอคอนไลบรารีข่าว

  B-Roll

  วิดีโอเกี่ยวกับ YouTube สำหรับสื่อมวลชน

สถิติ

 • YouTube มีผู้ใช้กว่าพันล้านคน ซึ่งเกือบถึง 1 ใน 3 ของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด และทุกๆ วันมีผู้คนเข้าดู YouTube หลายร้อยล้านชั่วโมง และมีการดูนับพันล้านครั้ง
 • จำนวนชั่วโมงที่ผู้คนใช้ดูวิดีโอ (หรือที่เรียกว่า เวลาในการดู) บน YouTube เพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน นับเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เราเห็นมาในช่วง 2 ปี
 • จำนวนชั่วโมงที่ผู้คนใช้ดูวิดีโอบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน
 • เรียนรู้เพิ่มเติม