Trung tâm báo chí

 • Biểu tượng thư viện báo chí

  Chiến dịch

  Xem các chiến dịch làm nổi bật cộng đồng YouTube.

 • Biểu tượng thư viện báo chí

  B-Roll

  Video về YouTube dành cho báo chí.

Số liệu thống kê

 • Hơn 1 tỷ người dùng duy nhất truy cập YouTube mỗi tháng
 • Hơn 6 tỷ giờ video được xem mỗi tháng trên YouTube
 • 100 giờ video được tải lên YouTube mỗi phút
 • Tìm hiểu thêm